Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Qafqaz Albaniyasının Memarlıq və İncəsənəti şöbəsi

Qafqaz Albaniyasının Memarlıq və İncəsənəti şöbəsi
Tel. (+994 12) 5371051  
Faks  
Elektron poçtu aliyeva_kubra@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Əliyeva Kubra Muxtar qızı

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Qafqaz Albaniyasının  mədəniyyət və incəsənətinin bu və ya digər məsələlərinin araşdırılıb və tədqiq edilməsi  
Əsas elmi nəticələri Şöbənin əməkdaşları K.Əliyeva və A.Səlimovanın Şəki-Zaqatala, İlisu, Qax zonalarında apardıqları tədqiqat işlərinin və  topladığı materialların əsasında 100 səhifədən artıq hesabat yazılıb çapa hazırlanmışdır. “Arxeoloji memarlıq sahəsindəki araşdırmalar”  adlı tədqiqat işi tarix elmləri doktoru professor Arif Əliyev tərəfindən çapa hazırlanmışdır. Şöbənin əməkdaşı A.Səlimova “Culfanın Xaç daşları” adlı monoqrafiyasını hazırlayıb çapa təqdim etmişdir.

K.Əliyeva Qafqaz Albaniyasının ən qədim tayfalarından olan “Xınalıqların İncəsənəti” adlı işini çapa hazırlayır.