Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mineral gübrələr laboratoriyası

Mineral gübrələr laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5370929
Faks  
Elektron poçtu mamed-mamedov52@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Məmməd İsa oğlu 

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Laboratoriyada Respublikada becərilən bitkilərin gübrələmə sisteminə, torpaqların qida maddələri ilə təmin olunmasını göstərən kartoqramaların tərtibinə, bitkilərin azot, fosfor, kaliumla qidalanma rejiminin öyrənilməsinə dair tədqiqatlar aparılır. 
Əsas elmi nəticələri Kənd təsərrüfatı bitkiləri altında tətbiq olunan gübrə normalarının optimallaşdırılması, makro gübrələrin səmərəliliyi, qida elementlərinin balansı, torpaq-bitki sistemində miqrasiyası, gübrələrin tətbiqinin ekoloji nöqteyi nəzərdən səciyyələndirilməsi tədqiq edilmişdir.