Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İqtisadiyyat İnstitutu

İqtisadiyyat İnstitutu

 

Veb-sayt

www.economics.com.az

   
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Tel. (+994 12) 5103792

(+994 12) 5393112

(+994 12) 5393021

Faks (+994 12) 5394358
Elektron poçt economicscomaz@gmail.com
Baş direktor Nazim Müzəffəoğlu İmanov

İqtisad üzrə elmlər doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5106805, 

(+994 12) 5103792

Mobil tel.:  (+994 50) 2142454

E-poçt: direktor@economy.sciense.az

İcraçı direktor

Müşfiq Cəmil oğlu Atakişiyev

İqtisad elmləri doktoru, professor 

Elmi katib Leyli Allahverdiyeva

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5103403 

Yaranma tarixi  Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 5 may 1958-ci il tarixli xüsusi qərarı ilə yaradılmışdır. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycanın müstəqil milli iqtisadiyyatının formalaşmasının sosial-iqtisadi problemlərinin   tədqiqi. Makroiqtisadi və regional inkişaf   problemləri.
Əsas elmi nəticələr Hazırda İnstitutda “Azərbaycan Respublikasında postneft iqtisadiyyatı quruculuğunun sosial-iqtisadi problemləri” ümumi adı altında bir sıra mövzular üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır. Bu tədqiqatlar iqtisadi siyasət və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi və insan potensialının inkişafının sosial-iqtisadi problemləri, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və regional inkişafın sosial-iqtisadi məsələlərii, iqtisadiyyatın sektorial inkişafının dövlət tənzimlənməsi problemləriniəhatə edir.

2014-cü ildən etibarən İnstitut İqtisadiyyatın solluq (sağlıq) indeksini – İS(S)İ üzrə tədqiqat aparır. Bu İndeks, dünyanın müxtəlif ölkələrində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi səviyyəsini ölçməyə imkan verir. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi – İS(S)İ – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun 2014-cü ildən başlayaraq dərc etdiyi illik göstəricidir. Birinci mərhələdə İndeks Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya (ŞAMA) regionu dövlətləri və bir sıra inkişaf etmiş ölkələr üçün (cəmi 37 ölkə) hesablanmışdır. 2015-ci ilin hesabatına müxtəlif inkişaf səviyyəsinə malik və dünyanın fərqli regionlarını əhatə edən daha 25 dövlət üzrə hesablamalar əlavə edilmiş və təhlil olunan ölkələrin sayı 62-yə çatdırılmışdır. 2016-cı ildə 98 ölkə tədqiqatlara cəlb olunmuşdur.

Son 16 ildə institutda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri ilə bağlı əməkdaşlar tərəfindən 100-ə yaxın monoqrafiya, 2100-ə yaxın məqalə, o cümlədən 450-yə yaxın əsər xaricdə (20 məqalə İMPAKT-FAKTORLU jurnallarda) nəşr olunmuşdur.

İşçilərinin ümumi sayı 181
Struktur bölmələri Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri şöbəsi
Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər şöbəsi
İnnovasiya menecmenti və elmin inkişafı problemləri şöbəsi
Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri şöbəsi
Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri şöbəsi
Sənaye siyasəti və investisiya problemləri şöbəsi
Maliyə və pul-kredit şöbəsi
Həyat səviyyəsinin sosial-iqtisadi problemləri şöbəsi
Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri şöbəsi
Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Kitabxana
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodoloji və ekonometrik problemləri şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi şöbəsi
İqtisadi tədqiqatların riyazi təminatı şöbəsi
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


i.e.d.,prof. N.M.İmanov

i.f.d., dosent A.N.Muradov

i.f.d., dosent R.S.Abdullayeva

akademik Z.Ə. Səmədzadə

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d.,prof. Ş.M. Muradov

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof., Ə.X. Nuriyev

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Q.C. İmanov 

i.e.d., prof. İ.H. Alıyev

i.e.d. prof., R.P. Sultanova

i.e.d. G.Z.Yüzbaşıyeva

i.e.d., prof. T.H. Hüseynov

i.e.d. F.Ə.Qənbərov

i.e.d., prof. T.N. Əliyev

f.f.d. M.G. Gülalıyev

i.f.d. A.A. Hüseyn

i.f.d. C.B. Quliyev

i.f.d. Ə.H.Həsənov

i.f.d.dos. A.M.Əsədov

i.f.d. R. Əliyev

T.Ə.Paşa

i.f.d. M.H.Zeynalov

i.f.d. R.C.Efendiyev 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-      sədr

-      müavin

-       katib

-       üzvləri

 

Əliyev Ramil Məhəmmədəli oğlu – sədr

Bayramov Vüqar Aftandil oğlu– müavin

Məmmədzadə Minarə Elman qızı - katib

Musayeva Fərqanə Qəzənfər qızı

Abdullayev Rəmzi Elbrus oğlu

Məmmədov Tural Vətən oğlu

Ağayarova Akifə Akif qızı

Mehtiyeva Elza Möhtəşəm qızı

Bayramova Fatimə Əvəz qızı

Qarayeva Mənzər İsrail qızı

Fərəcova Fatma Məmməd qızı

Mustafayev Asif Mirlazım oğlu

Əliyev Ramil Teyyub oğlu

Səmədova Gülnar Xanlar qızı

Kərimli Vüqar Bəhram oğlu

Eyvazov Aqil Aftandil oğlu

Əlişova Çinarə Akif qızı

Hüseyn Arzu Alim qızı

Əliyeva Jalə Rəhman qızı

Məmmədova Ülkər İsgəndər qızı

Hüseynov Ceyhun Paşa oğlu

Hüseynov Əkbər Səttar oğlu

Allahverdiyeva Leyli Əli qızı

Həşimova Vəfa Xanlar qızı

Sadıqov İlqar Misrəddin oğlu

Mənəfova Əsmər Qurban qızı

Sərttaş Leyla Rövşən qızı

Fətəliyeva Gülnarə Akif qızı 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

İ.e.d, prof. Nazim Müzəffər oğlu İmanov

İ.e.d., prof.  Tərbiz Nəsib oğlu Əliyev

İ.f.d. Şıxəliyeva Səbinə Tələt qızı

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Şahbaz Musa oğlu Muradov

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Əli Xudu oğlu Nuriyev

i.e.d., prof. İsa Hüseyn oğlu Alıyev

i.e.d., prof. Müşviq Cəmil oğlu Atakişiyev

i.e.d., prof. Beykəs Seyfulla oğlu Xıdırov

İ.e.d., prof. Rəna Polad qızı Sultanova

i.e.d., prof. Qəzənfər Salman oğlu Süleymanov

İ.e.d., professor, Hüseynov Tofiq Hüseyn oğlu

İ.e.d., professor, Məmmədov Elşad Yaqub oğlu

İ.e.d. Mikayılova Sevda Məmməd qızı

İ.e.d., professor, Yüzbaşıyeva Gülşən Zahid qızı

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         büro üzvləri

 

Tanrıverdi Paşa

Kərim Piriyev

Emin Məmmədzadə 

Rüfət Əfəndiyev

Ələsgər Sarıyev

Bəxtinaz Daniyalova

Asif Mustafayev

Mahir Zeynalov

Vüqar Bayramov

Ülkər Məmmədova

Rəmzi Abdullayev 

Elmlər doktorları 

Fəlsəfə doktorları