Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri şöbəsi

Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri şöbəsi
Tel. (+994 12) 5103792; (+994 12) 5393112
Faks  
Elektron poçtu sam_5az@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Həsənov Əbdül-Səməd Həsənağa oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi problemlərinin həlli, rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi, antiinhisar siyasəti, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması istiqamətində fundamental və tətbiqi tədqiqatların aparılması 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan iqtisadiyyatı və onun ayrı-ayrı sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə dövlət və özəl, kiçik, orta, iri və qadın sahibkarlığı növləri üzrə  əsas inkişaf istiqamətləri müəyyən olunmuş, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və inkişafının ərazilər üzrə tətbiqinin əsas variantları təklif  olunub əsaslandırılmışdır