Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Qeyri-stasionar proseslərin real vaxt rejimində analizi üsulları laboratoriyası

Qeyri-stasionar proseslərin real vaxt rejimində analizi üsulları laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5394384
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu lab1.8@isi.az 
Struktur bölmənin rəhbəri tex.ü.f.d. Əlizadə Tahir Əli oğlu
İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnformasiya texnologiyalarının hesablama eksperimentləri ilə analizi üçün spektral üsulların, modellərin və proqram təminatının yaradılması.
Əsas elmi nəticələri 1. Dəniz neft platformalarının konstruksiya və mexanizmlərinin vibro-akustik monitorinqi;

2. Spektral analizin robast texnologiyası;

3. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası;

4. Kvazinormal küylərlə qarışıq siqnalların spektal analizi.