Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Siqnalların tanınması və intellektual analizi üsulları laboratoriyası

Siqnalların tanınması və intellektual analizi üsulları laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5394384
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu lab1.8@isi.az 
Struktur bölmənin rəhbəri tex.ü.f.d.,dosent Əlizadə Tahir Əli oğlu
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Siqnalların analizi və identifikasiyası üsullarının, alqoritmlərin, hibrid nəzarət və diaqnostika sistemlərinin işlənilməsi.
Əsas elmi nəticələri 1. Dəniz neft platformalarının konstruksiya və mexanizmlərinin vibro-akustik monitorinqi;

2. Spektral analizin robast texnologiyası;

3. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası;

4. Kvazinormal küylərlə qarışıq siqnalların spektal analizi.