Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

 

Veb-sayt www.huseyncavid.az
Ünvan AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26
Tel. (+994 12) 4920657
(+994 12) 4927049  
Elektron poçtu huseinjavid@gmail.comdirektor@cm.science.az 
Baş direktor Filologiya üzrə elmlər doktoru 

Gülbəniz İbrahim qızı Babaxanlı

Elmi katib

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Validə Həsənova Vahid

Yaranma tarixi  Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin yaradılması haqqında 604 saylı ilk qərar Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və Nazirlər Soveti tərəfindən 25 noyabr 1981-ci ildə qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 iyul 1995-ci il 160 saylı qərarı ilə Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşən və şairin 1920-ci ildən 4 iyul 1937-ci ilə qədər yaşadığı, əsərlərinin əksəriyyətini yaratdığı mənzildə yerləşdirilmişdir. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Hüseyn Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinə aid materialların toplanması, qorunması, tədqiqi və təbliği. 
Əsas elmi nəticələr

Muzey son illərdə aşağıdakı kitabları nəşr etdirmişdir:

1.Hüseyn Cavid: həyat və sənət yolu,  (biblioqrafik göstərici), redaktorlar: Gülbəniz Babaxanlı, Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, Bakı: Elm, 2006, 240s.

2.Hüseyn Cavid, Əsərləri, 5 cilddə, I-V cildlər//tərtibçi: Turan Cavid, ön söz: Gülbəniz Babaxanlı, redaktor: Teymur Kərimli, Bakı: Elm, 2007.

3. H.Cavidin 125 illiyinə həsr edilmiş “Hüseyn Cavid irsi və müasir dövr” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: 26 noyabr  2007-ci il, 180 s.

4.Məhəbbətdir ən böyük din: Hüseyn Cavid yaradıcılığından seçmə şeirlər, Azərbaycan və fransız dillərində, tərtib və tərcümə: Nigar Babaxanova, ön söz: Gülbəniz Babaxanlı,  Bakı: Proqres.2007, 100 s.

5. “Cavid hikməti”  seçmə aforizmlər, tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Elm, 2008, 148 s.

6. Gülbəniz Babaxanlı. Poetik sözün arsenalı (monoqrafiya), Bakı: Elm, 2008, 232 s.

7. Ərtoğrol Cavid - 90// Ərtoğrol Cavidin musiqi əsərləri, multimedia diskləri, Bakı: 2009, CD və DVD formatda.

8. Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi, kitab-albom // redaktor: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: 2009, 168 s.

9. Hüseyn Cavid və Abdulla Şaiq. Ədəbiyyat dərsləri //transliterasiya, ön söz və lüğət: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Çaşıoğlu, 2010, 208 s.

10. Hüseyn Cavid. Topal Teymur, tərtibçi və ön söz: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Elm, 2010, 105 s.

11. “Cavid hikməti” seçmə aforizmlər, (miniatür kitab), tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, İradəTuliyeva, Bakı, Elm, 2010, 248 s.

12. Gülbəniz Babaxanlı. Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, 244 s.

13. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid, 13 cilddə, I-X cildlər, layihənin müəllifi və tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı, Çaşıoğlu, 2011.

14. “Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Hüseyn Cavid-130), Bakı, 22-24 oktyabr 2012-ci il, 346s.

15. “Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusu, 10 cilddə, I-X cildlər, Bakı: Proqres, 2012.

16. Hüseyn Cavid. Şeyda, 10 dildə (rus, ingilis, alman, fransız, polyak, belarus, bolqar, ukrayna, çex, yunan), nəşrə məsul: Kamal Abdulla, Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: 2012-2013.

17. “Sözləri Hüseyn Cavidindir” adlı mahnı albomu //multimedia diskləri, CD formatda. Bakı: Proqres, 2012,

18. “Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.Akif Ersoy, Hüseyn Cavid” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı:16-18 may 2013, 523 s.

19. Gülbəniz Babaxanlı. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid, (monoqrafiya). Bakı: Proqres, 2013, 160 s.

20. Timuçin Әfәndiyev. Hüseyn Cavid: ideal həqiqət axtarışı // nəşrə hazırlayanı və redaktoru: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Proqres, 2013, 260 s.

21. Turan Cavid. Ömür salnaməsi //layihə müəllifi və tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Proqres, 2014, 450 s.

22. Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid, 13 cilddə, XI, XII, XIII cildlər // layihənin müəllifi və tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Proqres, 2015,

23. Hüseyn Cavidin 133 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid əsərlərinin gənc nəslin tərbiyəsində rolu” mövzusunda respublika elmi konfransın materialları, Bakı: 23 oktyabr 2015-ci il, 148s.

24.   Dədəm Qorqud belə demiş. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində //tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: 2016,192 s.

25. Hüseyn Cavidin 134 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid və müasir gənclik” mövzusunda respublika elmi konfransın materialları, Bakı: 21 oktyabr 2016-ci il, 130 s.

26. Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyi münasibət ilə təşkil olunmuş “Hüseyn Cavid və müasir gənclik” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: 23 oktyabr 2017-ci il, 160 s.

27. Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil olunmuş “Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: 13 dekabr 2017-ci il, 152 s.

28. Hüseyn Cavid. Maral, bolqar dilinə // tərcümə: Sofiya Şiqayeva,  tərtibçi və ön söz: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: “Mütərcim” NPM, 2017, 61 s.

29. Gülbəniz Babaxanlı. Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid, II cild, Bakı: 2017, 322 s.

30. Hüseyn Cavidin 136 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid əbədiyyəti” mövzusunda respublika konfransının materialları, Bakı: 13 dekabr 2018-ci il, 152 s.

31. “Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusu, I-X cildlər, Tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı, Elm və təhsil, 2018,

32.“Sözləri Hüseyn Cavidindir” not kitabı// Tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Elm vətəhsil, 2018, 288s.

33.HüseynCavidin 137 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid əbədiyyəti” mövzusunda respublika elmi konfransın materialları, Bakı: 24 dekabr 2019-ci il, 152 s.

34. “Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusu, XI-XX cildlər, Tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Elm və təhsil, 2019.

35. Hüseyn Cavid. Knyaz (5 pərdəli faciə), tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı, Elm və təhsil, 2020, 172 s.

36.“Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusu, XXI-XXX cildlər, Tərtibçi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Elm vətəhsil, 2020.

37. Hüseyn Cavid. Uçurum (5 pərdəli faciə), tərtibçi: Gülbəniz  Babaxanlı, Bakı, Elm və təhsil, 2020, 124 s.

38. Hüseyn Cavid. Topal Teymur, ingilis dilində //tərcümə: Məlahət Babayeva, Nigar Babaxanova, tərtibçi və ön söz: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Elm və təhsil, 2020, 140 s.

39. Hüseyn Cavid. Əsərləri (rus dilində), tərtibçi və ön söz: Gülbəniz Babaxanlı,  Bakı, Elm və təhsil, 2020.

40. Cavid hikməti: seçmə aforizmlər (Azərbaycan və ingilis dillərində) // təkrar nəşr, tərtibçi və ön sözün müəllifi: Gülbəniz Babaxanlı, Bakı: Elm və təhsil, 2020, 176 s.

41. Gülbəniz Babaxanlı. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid (monoqrafiya), təkrar nəşr, Bakı: 2020, Elm və təhsil, 160 s.

42. Qarabağın musiqi irsi və Ərtoğrol Cavid // tərtibçi və ön sözün müəllifi: G.Babaxanlı, Bakı: Elm və təhsil, 2021, 224 s.

43. Ərtoğrol Cavid və Nizami Gəncəvi irsi // tərtibçi və ön sözün müəllifi: G.Babaxanlı, Bakı: Elm və təhsil, 2021, 112 s.

44. Gülbəniz İbrahim qızı Babaxanlı: şəxsi biblioqrafik göstərici / tərt. ed.: V.Həsənova, C.Cəfərov; elmi red. Ə.Nəcəfov, Bakı: Elm və Təhsil, 2021, 176 s.

45. Məhərrəmova Könül. AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin elmi-yaradıcı fəaliyyəti: müstəqillik illərində / elmi məsləhətçi və ön söz müəllifi: G.Babaxanlı, red. C.Cəfərov, Bakı: Elm və təhsil, 2021, 128 s.

İşçilərinin ümumi sayı 38
Struktur bölmələri

Cavidşünaslıq şöbəsi

Elmi kütləvi işlər şöbəsi

Elmi fondlar şöbəsi

Elmi və bədii tərtibat şöbəsi

Elmi ekspozisiya şöbəsi

Kitabxana və elmi informasiya şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı

fil.ü.f.d. Validə Həsənova

akademik Teymur Kərimli

fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov

fil.ü.e.d. Xatirə Bəşirli

tar.ü.f.d. Elvin Talışxanov

fil.ü.f.d., dosent Aynur Nəcəfərova

fil.ü.f.d. Fəridə Quliyeva

Vəsilə Əsədova

Elina Sadıxova

Cəmilə Rzayeva

Lalə Əliyeva

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

Lalə Əliyeva

Fəridə Azadova

Nərmin Nərimanova

Kəmalə İsmayıllı

Laçın Kəngərli

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

Elina Sadıxova

Lalə Əliyeva

Nailə Məmmədli

Cəmilə Rzayeva

Mətanət Babayeva

 
Qadınlar şurası

Cəmilə Rzayeva

Mətanət Babayeva

Nailə Məmmədli

Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları