Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Ali bitkilər sistematikasi və coğrafiyası laboratoriyası

Ali bitkilər sistematikasi və coğrafiyası laboratoriyası
Tel. (+994 12) 502 49 71
Faks  
Elektron poçtu resad_selimov@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Səlimov Rəşad Allahverdi oğlu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 18 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnteqrasiya olunmuş molekulyar metodlardan və morfoloji əlamətlərə əsaslanan analizlərdən istifadə edərək Azərbaycan florasının sistematikası və genezisi haqqında anlayışları inkişaf etdirmək üçün taksonomiya, fitocoğrafiya, filogenetik əlaqələr və təkamülün öyrənilməsi.
Əsas elmi nəticələri Elm və Azərbaycan üçün yeni bitki növləri ilk dəfə təsvir edilmiş; Azərbaycan florasının təbii, ksenofit və adventiv ali bitkilərinin mövcud müasir təsnifat və nomenklaturaya uyğun məlumat siyahısı tərtib olunmuşdur.