Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Radiasiya cihazqayırma şöbəsi

Radiasiya cihazqayırma şöbəsi
Tel. (+994 12) 5383224 
Faks (+994 12) 5398318 
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Rzayev Eldar Abdulməcid oğlu 
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ssintilator xassəsinə malik olan kristallar NaI, KI və s. əsasanda ionlaşdırıcı şüaları qeyd edən detektorların hazırlanması və praktiki tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi.
Əsas elmi nəticələri Qamma şüaların ekvivalent dozasını, ekspozisiya gücünü ölçmək üçün aşağıdakı parametrlərə malik NaI(Tl) əsaslı dozimetr-radiometr hazırlanmışdır:

• Enerji diapazonu: 0,05-3MeV;

• Qamma şüalara həssaslığı (Cs137) : 7impuls/s; (mkR/saat);

• Hesablama sürəti: 50000imp/saniyə;

• Ölçmə diapazonu: 0,01-50mp/saat;

• Qamma fona qarşı həssaslılığı: (Cs137) 0,2imp/san; (mkR/saat);

• Ölçmə xətası: ±15%