Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Neft və Qaz İnstitutu

Neft və Qaz İnstitutu

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 28 iyul 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

 

Veb-sayt http://ogi.az/  
Ünvan AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Tel. (+994 12) 4936751
Faks (+994 12) 4936789 
Elektron poçtu info@ogi.az
Baş direktor Akademik Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4936751

Faks: (+994 12) 4925699

E-poçt:kadirovf@gmail.com,

fakhraddin.kadirov@science.az

İcraçı direktor

Professor Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4936713

Faks: (+994 12) 4936789

E-poçt: vaqifqurbanov@mail.ru

Elmi katib Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Xidməti tel.: (+994 12) 4981283

Mob.tel.: (+994 50) 3705453

Faks: (+994 12) 4936789

E-poçt: huseynova_shalala@yahoo.com

Yaranma tarixi  1951-ci ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft Ekspedisiyası təsis edildi.

1960-cı ildə Neft Ekspedisiyasının bazasında Neft və Qaz Yataqlarının İşlənməsi İnstitutu yaradıldı.

1965-ci ildə Neft və Qaz Yataqlarının İşlənməsi İnstitutu Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutu adlandırıldı.

2003-cü ildə Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutunun fəaliyyəti dayandırıldı və Geologiya İnstitutu ilə birləşdirildi.

2015-ci il 17 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutunun bazasında Neft və Qaz İnstitutu yaradıldı.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Böyük dərinliklərin karbohidrogen sistemlərinin tədqiqi;

Qeyri-ənənəvi karbohidrogenlərin (şist karbohidrogenlərin, qaz hidratların, yanar şistlərin) nəzəri və eksperimental tədqiqi;

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi sahəsində fundamental tədqiqatların aparılması;

“Intellektual yataq” konsepsiyasının nəzəri əsasları;

Neft-qaz sahəsinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması;

Sənayenin inkişafı ilə bağlı geoekoloji problemlər və onların iqlim dəyişməsinə təsiri.

Əsas elmi nəticələr AMEA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutu neft və qaz yataqlarının işlənməsinin nəzəriyyəsi və təcrübəsinə mühüm töhfə vermişdir.

İnstitutda bir sıra yeni elmi istiqamətlərin əsasları qoyulmuş və inkişaf etdirilmişdir:

Mürəkkəb karbohidrogen tərkibə malik (qazkondensat, kondensatneft) yataqların işlənməsinin elmi əsasları;

Neft geologiyasında riyazi modelləşdirmə üsulları;

Karbohidrogen yataqlarının geoloji modelləşdirilməsi və təbii neft və qaz rezervuarlarının xüsusiyyətlərinin proqnozlaşdırılması;

Neft-qaz ehtiyatlarının mənimsənilmə prosesinin optimallaşdırılması məqsədi ilə iqtisadi-riyazi modellərin işlənməsi;

Litosferin inkişafının qeyri-klassik nəzəri geomexaniki modelinin yaradılması;

Çoxkomponentli qeyri-klassik üçölçülü seysmik kəşfiyyatın nəzəri əsasları və s.

İşçilərinin ümumi sayı 114
Struktur bölmələri

Neftli-qazlı hövzələrin analizi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Neft-qaz sahəsinin geoekoloji problemləri şöbəsi
Neftli-qazlı komplekslərin litologiyası şöbəsi
Neft-qaz geofizikası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinin texniki-texnoloji və iqtisadi problemləri şöbəsi
Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsi
Lay sistemlərinin hidrogazdinamikası şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu 

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Yusubov Namaz Puti oğlu

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu

Poletayev Aleksandr Vladimiroviç

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Calalov Qərib İsaq oğlu

Süleymanov Bağır Ələkbər oğlu

Əliyev Çingiz Səid oğlu

Feyzullayev Əkpər Əkbər oğlu

Həsənov Ədalət Bədəl oğlu

Pənahov Qeylani Minhac oğlu

Əhmədov Tofiq Rəşid oğlu

Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu

Vəliyev Nazim Aslan oğlu

Şıxıyev Nuhbaba Hacıbala oğlu

Köçərli Şahvələd Süleyman oğlu

Şirinov Elçin İngilab oğlu

Kərimov Fəxrəddin Nəcməddin oğlu

Mövsümova Ülviyyə Əlimövsüm qızı

Həmkarlar Təşkilatının sədri

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Səmədli Pünhan Malik oğlu

Məmmədova Aysel Kamil qızı

Əliyeva Rahilə Aydın qızı

Novruzov Fariz İlqar oğlu

İsmayılova Aytən Vaqif qızı

Hüseynova Fizzə Mehman qızı

Behbudova Nərmin Allahverdi qızı

Mirzoyeva Məryəm Əfqan qızı

Babazadə Məsud Nazim oğlu

Dadaşov Məhəmməd Muxtar oğlu

Qulizadə Aygün Zabit qızı

Qadınlar şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri


Rüstəmli Arzu Nurağa qızı 

Ağayeva Kamilə Kamal qızı 

İbrahimova Esmiralda Aydın qızı 

Qorşkova Yevgeniya Vyaçeslavovna 

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı 

Məhərrəmova Samirə Dadaş qızı 

Xairova Nailə Seraqovna 

Səfərli Nübar Tofiq qızı 

Bayramova Fatimə Zakir qızı 

Abbas-Əliyeva Rəna Tofiq qızı 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Şixiyev Nuhbaba Hacıbala oğlu

Xairova Nailə Seraqovna

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı 

Əliyev Etibar İbrahim oğlu

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları