Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Texniki-iqtisadi hesablamalar və layihələşdirmə şöbəsi

Texniki-iqtisadi hesablamalar və layihələşdirmə şöbəsi
Tel. (+994 18) 6447500
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Alxasov Tahir İsa oğlu

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 2
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Polimer Ma­terialları İnstitutu­nun qurulu­şunda yeni yaradılmış və Baş mühəndisin tabe­liyində olan bu şöbə İnstitutda işlənib hazırlan­mış və hazırlanacaq praktiki əhəmiyyətli pro­seslərin texniki-iqtisadi göstəricilərinin qiymət­ləndirilməsi və texnoloji proseslərin müvafiq kompüter proqramlarının köməyi ilə layihələş­dirilməsi məsələlərinin həllini həata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Əsas elmi nəticələri