Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Biofizika İnstitutu

Biofizika İnstitutu

 

Veb-sayt

http://biophysics.az/     

 
Ünvan AZ1141, Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 117 
Tel. (+994 12) 4326248 
Faks  
Elektron poçtu

director@biophys.science.az 

Baş direktor

AMEA-nın müxbir üzvü Oktay Kazım oğlu Qasımov

Fizika-riyaziyyat  elmləri doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 4326284 

Mobil tel.: (+994 55) 5336648

E-mail: director@biophys.science.az

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Kərim Qulu oğlu Qasımov

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4326229 

Mobil tel.: (+994 55) 4722258

E-mail:kerimqasımov@biophys.science.az

İnnovasiya və transfer üzrə 

Azad Ramiz oğlu Əbdürəhimov

Tibb üzr ə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4326229

Mobil tel.: (+994 55)  3167345

E-mail:azadabdurahimov@biophys.science.az

Ümumi işlər üzrə 

Elçin Nəriman oğlu Abdullayev 

Tel:(+994 12) 4326737

E-mail: elchinabdullayev@biophys.science.az

Elmi katib

Florida Radik qızı Mehrəliyeva

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4326714

Mobil tel.: (+994 55) 9159335 

E-mail: floridamehraliyeva@biophys.science.az

Yaranma tarixi  20.07.2016-cı il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Bioloji sistemlərin fiziki-kimyəvi əsasları 
Əsas elmi nəticələr

Fibroin zülalının məhlulundan alınmış təbəqələrdə EPR metodu ilə molekulun dinamikası spin nişanın ölçüsündən asılılığını göstərilmişdir. Fibroin molekulu ilə rodamin 6G molekulunun qarşılıqlı təsiri tədqiq edilmiş və göstərilmişdir ki, hər bir fibroin molekuluna təqribən 5 molekul rodamin-6G birləşir və fibroinin aqreqasıyasının qarşısı alınır. Bu sistem amiloid xəstəliklərin müalicəsi üçün yaxşı model ola bilər.

Solanasea fəsiləsindən olan tomat bitkisi yüksək duzluluq və su çatışmazlığına məruz qalan zamanı bitki mənşəli W-boks genlərindən WRKY33 (A və B) genlərin və AP2 ailəsi genlərindən isə ERF5 genin ekspressiya profili Norzern, in situ və Vestern hibridləşmələri ilə öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, hər iki superailənin nümayəndələri göstərilən şəraitdə fərqli toxumaspesifik ekspressiya profilinə malikdirlər.

Göstərilmişdir ki, yüksək gərginlikli elektrik sahəsinin təsirinə məruz qalan eritrositlərin lizat məhlulunda kontrolla müqayisədə hemoglobin (Hb) oksigen ligandını özünə birləşdirmə qabiliyyətində »4.46% (p>0,05) azalma, Hb ligandları nisbi özündən ayırma qabiliyyətinində »1.75% (p>0,05) artma, Hb-nin pirol həlqələrinin konformasiya dəyişikliklərini əks etdirən metil körpülərinin rəqsi hərəkətini xarakterizə edən nisbətində »12.58% (p<0,05) və oksiHb nisbi miqdarını əks etdirən nisbətində isə »11.67% (p<0,05) azalma tendensiyası müşahidə edilmişdir.

İşçilərinin ümumi sayı 51 
Struktur bölmələri

Bioloji aktiv birləşmələr laboratoriyası

Ekoloji biofizika laboratoriyası

Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası laboratoriyası

Molekulyar və hüceyrə biokimyası laboratoriyası

İnteqrativ biologiya laboratoriyası    

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Oktay Kazım oğluQasımov

Kərim Qulu oğlu Qasımov

Florida Radik qızı Mehrəliyeva

Azad Ramiz oğlu Əbdürəhimov

İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

Asim Səbri oğlu Abdullayev

Tokay Məhərrəm oğlu Şahmuradov

Rasim Bəxtiyar oğlu Aslanov

Nağı Alməmməd oğlu Musayev

Oktay Zeynal oğlu Ələkbərov

Arif Əli-Övsət oğlu Mehdiyev

Rövşən T. Əliyev

Əli Əşrəf oğlu Qədirov

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Ruhiyyə Tahirağa qızı Quliyeva

Sevil Məmmədhüseyn qızı Məhərrəmova

Aidə Mayıl qızı Məsimli 

Arzu Hətamşah qızı Aydəmirova 

Ləman Mehman qızı Daşdəmirova

Elnarə Mürsəl qızı Mirzəyeva

Ramiyyə Böyükkişi qızı Həsənova

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Rasim Bəxtiyar oğlu Aslanov

Anar Elbrus oğlu Əliyev

Sevil Məmmədhüseyn qızı Məhərrəmova

Ruhiyyə Tahirağa qızı Quliyeva

Anar Elbrus oğlu Əliyev

Turanə Bəhruz qızı Həsənova

Ramiyyə Böyükkişi qızı Həsənova 

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Xəyalə Üzeyir qızı  Həsənova 
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları