Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Təbiət və dəqiq elmlər tarixi şöbəsi

Təbiət və dəqiq elmlər tarixi şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu skazka-alin@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təbiət, dəqiq və texniki elmlərin inkişaf mərhələləri, qədim sivilizasiyalarda elmi və texniki inkişaf; Antik dövrdə elm və texnika; orta əsrlər Müsəlman Şərqində elmi –texniki biliklər və nailiyyətlər; elmi araşdırmaların yeni prinsipləri; elm və texnikanın prioritet istiqamətləri.
Əsas elmi nəticələri

Təbiət və dəqiq elmlərin genezisi və müasir durumu öyrənilir. Azərbaycanda coğrafiya, biologiya, fizika, kimya və astronomiya  üzrə oçerklər nəşr olunmuşdur. Hazırda tibb və riyaziyyat elmlərinin tarixi üzrə araşdırmalar aparılır.