Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri şöbəsi

Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu salamlar_1982@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri f.ü.e.d. dos. Ələddin Məlikov
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Elmşünaslıq tarixi elmin araşdırma istiqaməti kimi; elmi-texniki biliklər müxtəlif tarixi mədəni dövrlərdə;  elmin və cəmiyyətin immicinin sosial-psixoloji analizi; elmi yaradıcılığın motivasiyası; elmi kollektivlər və onlara rəhbərlik; elm və texnikanın öyrənilməsində sosioloji, fəlsəfi, statistik araşdırma metodları; Azərbaycanın elmi kadrlarının dinamikası; elmi miqrasiya; elmi potensialın və elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi; elmi araşdırma nəticələrinin səviyyə və keyfiyyətinin indikatorları (elmetriya); Elmin iqtisadiyyatı; alimin etika və peşəkar məsuliyyəti; elm siyasəti; elm və texnikanın inkişafının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması;    
Əsas elmi nəticələri

sosiologiya, yurisprudensiya, fəlsəfə, epistomologiya, iqtisadiyyat və elmmetriya üzrə monoqrafiya, kitab və məqlələr nəşr edilmişdir.