Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhD Institute of Dendrology

Hasanova Minare Yunis gizi
Place of birth Azerbaijan, Tovuz region, Kovlar settle.  
Date of birth 05.05.1965
Education Krasnodar Polytechnical Institute 
Scientific degree PhD in biology
Title Associate-professor
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


03.00.04

Biochemistry

Research of o-difenoloksidase-peroxidase in the preservation of grapes

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

40

 

11
Number of patents and certificates of authorship 2
Staff training:     

-         number of  PhD

 
Basic scientific achievements  
Names of scientific works 1. Mərdəkan dendrarisində ağac və kol bitkilərinin qorunub saxlanılması. Sofiyevka Botanika bağının 215 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı«Софиевка» НАН Украины, Умань, 5 – 7 октябр, 2011.

2. Maqnolia grandiflora L. və Liriodendrontulirifera L. türlərinin Abşeronda introdüksyonu”, Uluslararası Katılımlı 1-st National Agrijulture Jongress and Exrosition on behalf of Ali Numan Kuraj withinter-national Partii-cipation April 27-30.2011.Eskişehir, Turkey.

3. Abşeron yarımadasında Xanthoceras sorbifolia bunge bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmə prinsipləri və çoxaldılması V Beynəlxalq elmi konfrans Yoşkar-ola 2013.

4. «Разнообразие дендрофлора Азербайджана» «Актуальные проблемы современной науки» Информационно-аналитический журнал, стр. 246, № 2(87) Москва-2016 г.-İSSN 1680-2721

5. «Conservation of biodiversity of natural plants covers of Smaller Caucasus» КомаровBotanical İnstitute of the Russian Academy of Sciences. Symposium on June 19-24 Sincerely yours, PSB2016 Local Organising Committee (poster).

6. “Quercus Castanefolia C.A.Mey. növünün Abşeron şəraitində çoxaldılması və inkişafı” “Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Elmi xəbərlər” jurnalı səh. 90. Gəncə - 2016.

7. “Ekoloji şəraitin bostan bitkilərinin məhsuldarlığına təsiri” “Azərbaycan Aqrar elmi” Elmi-nəzəri jurnalı, № 1, 2016, səh. 97.

8. “Natural Plant Cover of Tovuz Region of Azerbaijan” SEAB 2016 Symposium on Eurasian Biodiversity.

9. “Kiçik Qafqazın Şimal hissəsindən gətirilmiş Pinus Eldarica Medw. növünün toxum vasitəsi ilə Abşeron şəraitində çoxaldılması və müqayisəli öyrənilməsi” ARTN GDU Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans. Gəncə 12-13 may 2016. IV hissə. səh. 218

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity 20 years
Other activities  
Awards and prizes Honorary diplomas
Main place of work and its address Institute of Dendrology of ANAS, Azerbaijan, Baku, Mardakan settle., S.Yesenin str.89
Position Head of herbarium and seed-growing laboratory
Office phone (+994 12) 4548297 
Mobile (+994 50) 3455683  
Home phone (+994 12) 5544871 
Fax (+994 12) 4540374 
E-mail hesanova.minare@mail.ru