Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhD Institute of Physiology

Aliyeva Nazaket Nayib gizi
Veb-site  
Place of birth Azerbaijan Rep., Masalli reg.
Date of birth 28.08.1975
Education Azerbaijan Medical University
Scientific degree PhD
Title  
Topic of  PhD thesis:

- specialty code

- specialty name

- topic name


03.00.13

The Physiology of Human and Animal

Effect of seasonal and circadian rhythms on γ-aminobutyric acid system in different brain structures during disturbances of functions of acoustic analyzer in postnatal development

Total number of printed scientific publications:

- number of scientific publications printed abroad:

- number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

45

 

12

3

Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

- number of  PhD

 
Basic scientific achievements Effect of seasonal rhythms on γ-aminobutyric acid system in different brain structures after injection of various hormones in postnatal development
Names of scientific works 1.Об использовании глутаминовой кислоты при применении антидиуретических гормонов (питуитрин, окситоцин) для лечения ночного недержания мочи у детей и подростков

2.Eşitmə analizatorunun funksiyasının pozulması şəraitində postnatal ontogenezdə bioritmlərin beynin müxtəlif şöbələrində qamma-aminyağ turşusu sisteminə təsiri

3.Влияние тималина на метаболизм ГАМК в головном мозге крыс

4.The effect of thymulin on GABA metabolism in the tissues of rat brain

5.Yemin tərkibində müxtəlif dozalarda  dişi ada dovşanlarına verilmiş maqnezium ionlarının qanın laxtalanma müddətinə və trombositlərin sayına təsiri
Membership with international and foreign scientific organizations 1. A member of the Society of Physiologists

2. Member of the Council of Young Scientists of the Institute of Physiology

3. A member of seminar Dissertation Council of the Institute of Physiology
Pedagogical activity  
Other activities A member trade unions of the National Academy of Sciences Institute of Physiology

Member of NAP

Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of Physiology n.a. A.I.Garayev ANAS,  Baku AZ1100, Sharif-zadeh street 2
Position The leading Researcher
Office phone (+994 12) 4323922
Mobile (+994 55) 5970166
Home phone  
Fax  
E-mail nazaket-alieva@mail.ru