Zeynalova Kəmalə Ağarza qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 
Təvəllüdü 03.03.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5718.01; 5720.01

dünya ədəbiyyatı;  jurnalistika

M.Şahtaxtlının rus dövri mətbuatında ədəbi-publisist fəaliyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.Məhəmməd ağa Şahtaxtlı rus dövri mətbuatında. Bakı,1995 (rus dilində)

2.M.Şahtaxtlı M.F.Axundov haqqında. Azərbaycan və rus dillərində. Bakı-Баку,1969, 15 avqust

3.M.Şahtaxtlının əlifba islahatı haqqında naməlum əlyazması. “Sovet türkologiyası”, 1972, №5, s.91-94

4.A.S.Puşkin Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığında. “Puşkin Azərbaycanda” məcmuəsi, Bakı, Elm, 1990, s.61-70

5. Ədəbiyyatın təbliğində səyyar sərgilərin rolu. “Nizami muzeyinin əsərləri”, Bakı, Elm, 1994, №1

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə (2002 və 2011-ci illərdə)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4923827 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4923454 
Faks  
Elektron poçtu