Əliyev Eldar Yəhya oğlu

 

Anadan olduğu yer Beyləqan rayonu, Günəşli kəndi   
Təvəllüdü 05.02.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.Ağamalıoğlu adına Gəncə Kənd Təsərüfat ininstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2417.01

Botanika

Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş bəzi ağcaqayın, tozağacı növlərinin boekoloji xüsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53


17

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni agcaqayın növlərinin introduksiya etməklə ən perspektivli olanlarının yaşıllaşdırmada və təsərüffatda səmərəli istafədəsinin metodu tövsiyə edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Abşeron şəraitində bəzi ağac və kol növlərinin morfogenezi. AMEA-nın “Xəbərləri”, cild 67,№1, 2012, s.160-164

2. Интродукция вечнозеленых кустарниковиз флоры Средиземноморья в Централный Ботанический Сад НАНА. Актуальные вопросы плодоводствои декоративного садоводства и начале ХХI века. с.32-34. Сочи, 2014,

3. Aralıq dənizi mənşəli ağac bitkilərinin mövsümi inkişaf ritiminin tədqiqi. AMEA xəbərlər jurnalı Biologiya və Tibb Elmləri seriyası.s.83-86, Bakı, 2015.

4. Некоторые редкие и исчезающие видыфлоры Средней Азии, интродуцированные ЦБС НАНА. Новые и нетрадиционные растения иперспекивы их использованния,с-44-46, Москва 2015

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının Həmkarlar təşkilatının sədri

Təltif və mükafatları

AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri fərman

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat BağıAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40
Vəzifəsi Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasıın aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5173680 
Ev tel. (+994 12) 4321531 
Faks (+994 12) 5024172  
Elektron poçtu