Əliyev Çingiz Salman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıGədəbəy rayonu 
Təvəllüdü 01.09.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu (hazırda  Azərbaycan  Dövlət  Aqrar Universiteti)  
Elmi dərəcəsi Aqrar elmlər  üzrə  fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad06.01.06. və 05.20.01

Bitkiçilik və kənd  təsərrüfatı məhsullarının istehsal texnologiyası

Azərbaycanda  kökümeyvəli bitkilərin  mexanikləşdirilmiş  texnologiya  ilə istehsalının işlənilməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

165,  2 monoqrafiya

 

72

 

15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda  müasir  texnologiyalarla  tərəvəz, yem, paxlalı, nektarlı bitkilərin istehsalı,  aqrobioloji xüsusiyyətləri və çoxaldılma  üsullarını  işləmiş və kolleksiyalarını yaratmışdır.

Əsərlərində həmçinin torpaq sahələrinin  seçilməsi, məhsulun yığılması, daşınması, çeşidlənməsi və emalına dair məlumatlar  əks olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Yonca və xaşa bitkilərinin ilkin toxumçuluğuna dair metodik vəsait. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015, 18 s.
  2. Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraitində nektar verən Faselya (Phaselia L.) bitkisinin becərilməsinə onun kənd təsərrüfatının inkişafında rolu. Beynəlxalq  konfrans. Iqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri. AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı, 2017, səh. 209. (Həmmüəlliflər: Y.Zeynalov, N.Hüseynova, A.Ərəbzadə, S.Quliyeva).
  3. Qida məhsulu olan lərgənin  (Vicia L.) bəzi botaniki və biomorfoloji xüsusiyyətləri. Botaniki tədqiqatlarda yeni çağırışlar. AMEA Botanika İnstitutu, Bakı,2017,  səh. 176-179. (Həmmüəlliflər:  B.Hüseynova, A.Ərəbzadə, E.Səfərova).
  4. Некоторые биоэкологические показатели декоративных видов яблони (Malus     Mill.), интродуцированных на Апшеронский полуостров Азербайджана. Плодоводство и ягодоводство России. Сборник научных работ. Москва-2018, Том. 53. c. 88-96. (Ю. М.Зейналов, Ч. С. Алиев, Н. Б. Гусейнова, Э. П. Сафарова).
  5. Azərbaycanda mətbəx kökünün ( Daucus carota L.) saxlanması zamanı alınmış analiz nəticələrinin riyazi-statistik metodlar əsasında optimal variantın müəyyənləşdirilməsi. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri, 2018, XVI cild, səh.110-112. (Həmmüəlliflər:  N.Quliyev, N..Hüseynova, A.Ərəbzadə, G.Məmmədova).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan  Botaniklər  Cəmiyyətinin  üzvü 

Azərbaycan  Aqrar  Elm  jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Turizm və Menecment  Universiteti “Qida məhsulları mühəndisliyi fakültəsi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“Tərəqqi medalı” - 2014

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Badamdar şossesi, 40  
Vəzifəsi Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3496300 
Ev tel. (+994 12) 4771768 
Faks (+994 12) 5024172 
Elektron poçtu