Məmmədov Ələfsər Bəxtiyar oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Republikası, Şəki rayonu, Oxud kəndi 
Təvəllüdü 04.01.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.04  (Yeni  2307.01)

Fiziki kimya

Alüminium oksidinin  müxtəlif matrisalar üzərində sintez olunmuş, tərkibində seolit olan katalizatorların krekinq aktivliyinə təsirinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.13 və  02.00.15  (Yeni 2314.01 və 2316.01)

Neft kimyası. Kimyəvi kinetika və kataliz

Karbohidrogenlərin tərkibində seolit olan, metasili­katlar üzərində kimyəvi çevrilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

124

 

27

 

18  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


1

 

Əsas elmi nailiyyətləri Neft fraksiyalarının və fərdi karbohidrogenlərin vacib neft-kimya məhsullarına (benzin,olefin və s.) kimyəvi çevrilməsi və digər proseslər üçün yeni katalizatorların məqsədyönlü hazırlanmasının və həmin proseslər üçün mövcud katalizatorların təkmilləşdirilməsinin fiziki-kimyəvi əsasları işlənmişdir. Bu elmi əsaslar zəminində krekinq və piroliz prosesləri üçün yüksək aktivliyə və seçiciliyə, ekoloji və iqtisadi baxımdan yüksək səmərəliliyə malik, tərkibində seolit olan katalizatorlar hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. К И.Г. Меликова, Т.Т. Ярмамедов, И.С. Ибрагимов, А.Дж. Эфенди. Kаталитическое обезвреживание вредных газовых выбросов I Международное Российского химического общества им.Д. И. Менделеева 2009, с.187

2. А.Дж. Eфенди, М.Р. Манафов, Н.Ф. Айкан, И.С. Ибрагимов, Т.А. Веlиева, Ф.А. Юнисова. Каталитическое окисление дихлорбензолов на ванадийсодержащих катализаторах Российский конгресс по катализу «РОСКАТАЛИЗ», 2011, с.345

3. У.А. Мамедов, Ю.Г. Юсифов, Ю.Н. Литвишков Физико-химические свойства Бентонитовых глин Кызыл-Даринского и Ширванского месторождений Азербайджана Естественные и технические науки, № 4, (54) Москва 2011г., с.299-301

4. А.Б.Мамедов «Физико-химические и каталитические свойства цеолитсодержащих катализаторов (ЦСК) крекинга на основе металлсиликатных матриц». Баку. Элм. 2014. 162 с.

5. Гасанкулиева Н.М., Эфендиев М.Р., Джафарова С.А., Гусейнова Э.М., Мамедов А.Б., Литвишков Ю.Н. Исследование термотрансформационных свойств армированных токопроводящими материалами алюмооксидных носителей при воздействии микроволнового излучения// Akademik T.Şaxtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. Bakı, 2015, oktyabr.

6. A.M.Zeynalov, R.J.Abdullayev, A.B.Mammadov and so on. Cyclohexatriene benzene structure. IOSR Journal of applied chemistry (IOSR-JAC) e-ISSN: 2278-5736. V.9.Issue6 Ver.I(Jun.2016). PP10-16.

7. Zeynalov A.M., Mammadov U.A., Abdullayev R.J., Mammadov A.B., Mammadov M.G. Chemical Composition and Structure of Sulphur Monochloride. IOSR Journal of Applied Chemistry. 2016, vol.9, issue 6, ver.II (Jun.2016), pp.10-14.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən kimya üzrə fəlsəfə və elmlər doktoru  üzrə Dissertasiya Şurasının üzvü

2. AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Elmi seminarın üzvü

3. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda Elmi seminarın üzvü

4. AMEA akad. M.F. Nağıyev adına  Kimya Problemləri İnstitutunda Elmi seminarın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində  əvəzçiliklə professor,

2011-ci ildən  Heydər Əliyev adına Azərbaycan  Ali Hərbi Məktəbinin Tədris şöbəsində əvəzçiliklə professor 

Digər fəaliyyəti  Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun Ziyalılar Şurasının üzvü 
Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanı - 2011

2. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “Fəxri Diplomu” 2011

3. Bakı Dövlət Universitetin Fəxri fərmanı - 2012

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş. Az1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 50) 3388601 
Ev tel. (+994 12) 3725974
Faks  
Elektron poçtu ulvi-hissler@mail.ru