Aslanov Həmidulla İsrafil oğlu

 

Veb-sayt     Image result for Aslanov Həmidulla İsrafil oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu, Cəyirli kəndi
Təvəllüdü 16.02.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

01.01.01

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

Bəzi öz-özünə qoşma və öz-özünə qoşma olmayan diferensial operatorların məxsusi ədədlərinin paylanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


01.01.01

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

Hilbert fəzasında xüsusi törəməli operator-diferensial tənliklərin həll olunması, tamlıq və spektrın asimptotikası məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

170


27


6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri

Hibert fəzalarında xüsusi törəməli operator-diferensial tənliklərin birqiymətli, normal və Fredholm mənada həll olunması isbat edilmiş, məxsusi və qoşulmuş funksiyaların tamlığı araşdırılmış, məxsui ədədlərin asimptotik paylanması tədqiq edilmişdir.

Alınmış mücərrəd nəticələrin sonsuz oblastda elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinə tətbiqləri verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.О задаче Неймана для эллиптических уравнений второго порядка в неограниченных областях типа слоя. ДАН России, 1993,т.330, №2, стр. 133-137.

2.О дифференциалных уравнениях с операторнымы коеффицентами в гилбертовых пространствах.Мат. заметки,1993,т.53 вып.3стр.153-155

3.О разрешимости и асимптотицеклом поведении решений дифференсиалных уравнений с операторнымы коеффицентами в гилбертовых пространствах. Успехи. мат.наук,1993 вып.4стр.172-174

4.О задаче Неймана для еллиптицеских уравнений второго порядка в неограниченных областях. Дифференц уравнения., 1994, е.30№2.стр329-331

5. О дифференциалных уравнениях с неограниченнымы операторнымы 3коеффицентами в гилбертовых пространствах. ДАН России,1994,е.337,№1.стр.10-13

6.О существовании и асимптотическом поведении обобщенных решений эллиптических уравнений второго порядка в неограниченных областях типа слоя. Дифференц. уравн. Т. 37, № 12, 2001 стр. 1618-1628. (совм. с. М.Г.Гасымовым)

7.The thir drequalariz edtraccformulaforsecondorder differentuial equation swithself-adjointmeclearclassoperatorcoefficients. Mathematica Aeterna. Vol.2.2012.no/5,409-422

8.About resolvent of higher order equation on finite interval// Book of Abstr. IV international conf. of the Georgian Mathematical Union dedicated to the 110th annivers.of birth.of V.Kupradze/ Tbilisi- Batumi 9-15 Sept. 2013.- p.91./ Abdullayeva N.S.

9.Asimptotic properties of solitions of partial operator differential equations in Hilbert space, Procedings of Institute of Mathematical and Mechanics NASA, 2014,vol.40,p.42-44

10.Discreteness spectrum and asymtotic behavior of eigenvalues of operator differential equations of higher order on semi-axis. Transactions of National Academy of Sciencess of Azerbaijan, Series of Physical-Technical and Mathematical Science,2016(with N.S.abdullayev)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Xankəndi Pedaqoji İnstitutu, Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Qızlar Universitetində kafedra müdiri
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Akademiyanın 60 illik yubiley münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6350902
Ev tel. (+994 12) 5632576
Faks  
Elektron poçtu aslanov.50@mail.ru