Hacıyev Vaqif Camal oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli ray., Qarğabazar kəndi
Təvəllüdü 17.06.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Некоторые вопросы устойчивости упруго-пластических систем с учётом начальных напряжений.
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Исследование устойчивости упруго-пластических и вязкоупругих систем с учётом начальных напряжений и вида напряжённого состояния

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

175

 

25

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


30

2

Əsas elmi nailiyyətləri Başlanğıc gərginlikli, xassələri yüklənmənin növündən asılı olan materiallardan hazırlanmış konstruksiya elementlərinin dayanıqlıq nəzəriyyəsinin qurulması. Qeyri-bircins izotrop və anizotrop lövhələrin və qabıqların, boru kəmərlərinin xarici mühitin müqaviməti nəzərə alınmaqla dayanıqlıq və rəqsi hərəkətlərinin tədqiqi.
Elmi əsərlərinin adları

1.Колебания неоднородно прямоугольной пластинки лежащей на неоднородно вязко упругом основании. // Nəzəri və tətbiqı mexanika.- 2012, c.VII, № 2 (26).- s.139./ Мусаев И.У. Джафаров Х.Г.

2.Effect of the two-parameter elastic foundation on the critical   parameters of nonhomogeneous orthotropic shells. //Intern.J.of Structural Stability and Dynamics.- 2012, vol.12, No.5.- p.-1-24.

3.On non-homogeneous underground pipelines stability. //Trans.of NAS Azerb.Ser.of phys.-techn.& math.sci.-2013.- vol. XXXIII, № 1. Math. & Mech.-p.85-88./ Jafarov Kh.G.

4. Stability of continuously nonhomogeneous orthotropic rectangular plate under in plane compressions. International simposium on engineering and architectural sciences of Balkan, Caucasus and Turk Republics, 2009 Turkey, p.74./ AgamalyevN.C., Mirzoeva B.D.

5.Oscillations of a nonhomogeneous different modulus beam with a load moving on it situated on nonhomogeneous viscoelastic foundation. //Trans.of NAS of Azerb.- 2013, vol.XXXIII, No.4.- p.133-138/ RzayevN.S.

6. Поперечное колебание прямоугольного участка неоднородного трубопровода с учетом двухконстантного  основания. Восточно-Европейского журнала передовых технологий.ISSN 1729-3774, № 6.7(72)б 2014, стр. 4-7./ Джафаров Х. Г.

7. Свободное колебание прямоугольного участка неоднородного трубопровода лежащего на двух константном основании. Нефтегазовое дело, Россия, г. Уфа, 2015, Том 13, № 4. / Расулова С.Р., Джафаров Х.Г.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 45 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5386513
Mobil tel. (+994 50) 4656088
Ev tel. (+994 12) 3238933
Faks  
Elektron poçtu vagif.haciyev.imm@gmail.com