Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin iclasında bir sıra məsələlər müzakirə olunub