Akademik Möhsün Nağısoylunun məruzələri türk tələbələri tərəfindən maraqla qarşılanıb