Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 5101164 
Faks  
Elektron poçtu yusifisrafil@gia.ab.az 
Struktur bölmənin rəhbəri İsrafilov Yusif Həbib oğlu

geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şöbənin elmi tədqiqatlarının prioritet istiqaməti yeraltı hidrosferin kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinə təbii və antropogen təsirin sistemli şəkildə öyrənilməsi, təbii və texnogen sistemlərlə qarşılıqlı əlaqə şəraitində hidrogeoloji və mühəndisigeoloji şəraitin formalaşmasının məkan və zaman qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi, bu sistemlərin proqnozlaşdırılmasının elmi əsaslarının işlənilməsidir.
Əsas elmi nəticələri Şöbənin əmakdaşları xarici şirkətlərlə (UNOCAL, BP, EXXON) bağlanmış müqavilələr üzrə aparılan işlərdə, müxtəlif beynəlxalq fondların qrant dəstəyi çərçivəsində (NATO, Royal Society of Great Britain, ABŞ-nın Dövlət Departamenti, SOROS fondu, UNESCO və s.) respublika ərazisinin ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi və yuxarıda sadalanan istiqamətlər üzrə işlərdə iştirak edirlər.