Geologiya və Geofizika İnstitutunda il ərzində uğurlu elmi nəticələr əldə olunub