Fizika-riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin növbəti iclası keçirilib