Vəfat etmiş müxbir üzvlər

Alxazov Tofiq Həsən oğlu
Abbasov Arif Akim oğlu
Abbasov Zöhhak Yaqub oğlu
Abdullayev Əsgər Ələkbər oğlu
Axundov Bəhmən Yusif oğlu
Ağayev Telman Məmmədəli oğlu
Aslanov Səlvər Riza oğlu
Abdinov Ovsat Bahram oğlu
Abasov İsmayil Teymur oğlu
Babayev Səfərəli Yaqub oğlu
Babazadə Baba Qurbanqulu oğlu
Babayev İlyas Atababa oğlu
Bağırov Adil Nəsib oğlu
Bədəlov Rza Əbdül oğlu
Babayev Arif Əliheydər oğlu
Budaqova Zərifə İsmayıl qızı
Babaxanov Rauf Əliməmməd oğlu
Cavadov Mais Həbib oğlu
Cavadov Maqsud Əlisimran oğlu
Cəfərov Faiq İlahi oğlu
Cəfərov İsgəndər Sadixoviç
Cəfərov İsgəndər Həsən oğlu
Cəfərov Cəfər Haşım oğlu
Canibəyov Nazil Fazil oğlu
Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu
Dadaşov Bilal Ataş oğlu
Əliyev Vəli Hüseyn oğlu
Əliyev Aqil Əlirza oğlu
Əliyev Namiq Nəriman oğlu
Əfəndiyev Oqtay Əbdül oğlu
Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu
Əhmədov Qoşqar Teymur oğlu
Əlizadə Anar Nadir oğlu
Əfəndiyev Fuad Ələddin oğlu
Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu
Əhmədov Qara Məmməd oğlu
Ələкbərоv Каzim Əbdülmаnаf оğlu
Əhmədbəyli Fərhad Soltan oğlu
Əliyev Abdul Hacıəli oğlu
Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu
Əlizadə Ağasəməd Əbdülhüseyn oğlu
Əbdülrəhmanov Yüsif Ələkbər oğlu
Əzimov Böyükağa Əliqulu oğlu
Əlizadə Elbrus Kərim oğlu
Əmənzadə Yusif Əmən oğlu
Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu
Əhmədov Mübariz Məcid oğlu
Feyzullayev Nicat Ağa-Zəki oğlu
Gül Qasım Kazım oğlu
Güləhmədov Əbdürrəhman Niyaz oğlu
Göyüşov Ziyəddin Bahadir oğlu
Hüseynov Rauf Vəli oğlu
Həsənov Arif Həsən oğlu
Həsənov İlyas Saleh oğlu
Hacıyev Sabir Abdulmanaf oğlu
Hüseynov Rəhim Allahverdi oğlu
Həsənov Əbdüləhəd Səftər oğlu
Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu
Hüseynov Firudin Həmzə oğlu
Hüseynov Mustafa Məmməd oğlu
Hüseynov Nazim Müseyib oğlu
Hüseynov Böyükağa Murtuza oğlu
Həsənov Tofiq Abdulla oğlu
Hacıyev Dəmir Vahid oğlu
Həsənli Oruc Qafar oğlu
Xeyirov Məmməd Bəy oğlu
Xəlilov Şahvələd Binnət oğlu
İsgəndərov Bala Ağa Hüseyn oğlu
İsmayilov Mahmud Əliabbas oğlu
İbrahimov Zülfəli İmaməli oğlu
İbadlı Oruc Vəli oğlu
Kərimov İsa Gülməmməd oğlu
Kərimov İnqilab Saleh oğlu
Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu
Karyagin İvan İvanoviç
Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu
Kərimov Kərim Cabbar oğlu
Quliyev Rafiq İsrafil oğlu
Qurbanov Afad Məmməd oğlu
Qurbanov Telman Xudam oğlu
Qasımzadə Ənvər Əlibəy oğlu
Qədimov Yaqub Bala oğlu
Qədirzadə Hacı Qadir İbrahim oğlu
Qəhrəmanov Vahid Pənah oğlu
Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu
Qəmbərov Yunis Heydər oğlu
Qarayev Yaşar Vahid oğlu
Qarayeva Ninel İsrafil qızı
Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu
Musayev Əlişir Veys oğlu
Mərdanov Məcid Əhəd oğlu
Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu
Mədətov Qaraş Əli oğlu
Məmmədov Aydın İsrafil oğlu
Musabəyli Ümnisə Süleyman qızı
Mövsümzadə Məhəmməd Mirzə oğlu
Musayev Səlim Hüseynpaşa oğlu
Mustafayev Həmid Veysəl oğlu
Məmmədov Şamxal Əliməmməd oğlu
Məmmədov Firudin İbrahim oğlu
Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu
Məmmədov Zakir Cabbar oğlu
Məcidov Balababa Fərəc oğlu
Məmmədəliyev Həbib Mehdi oğlu
Məmmədov Yəhya Cəfər oğlu
Məmmədov Xudu Surxay oğlu
Məmmədov İlham Tofiq oğlu
Nuriyev Əli Nəcəfqulu oğlu
Nemətova Məşədixanım Sədulla qızı
Nəcəfov İsmət Məhəmməd oğlu
Nərimanbəyov Oleq Ayaz oğlu
Nərimanov İdeal Həmid oğlu
Neqreyev Vsevolod Fyodoroviç
Nəbiyev Azad Mövlud oğlu
Orucəliyev Faiq Hacı Murad oğlu
Orucov Əliheydər Əlabbas oğlu
Orucov Sabit Atababa oğlu
Paxomov Yevgeni Aleksandroviç
Ramazanzadə Malik Heydər oğlu
Rüstəmov Paşa Həbib oğlu
Rüstəmova Azadə Cəfər qızı
Ramazanov Kərim Nəzir oğlu
Rəhimov Mikayıl İsmayıl oğlu
Rüstəmov Yavuz İsmayıl oğlu
Səmədova Fazilə İbrahim qızı
Səttarov Məqsəd Məhəmmədəli oğlu
Səfərov İbrahim Səfər oğlu
Səmədov Niyazi Həmid oğlu
Səfərli Əliyar Qurbanəli oğlu
Sadiqov İsmayıl Ələkbər oğlu
Seyid-Rza Mir Kərim oğlu
Seyidov Yühənnəs Mirhəsən oğlu
Salayev Məmmədəmin Məmmədəli oğlu
Sultanov Qədir Məmməd oğlu
Sultanov Hacı Ağabəy Həşim oğlu
Süleymanov Nizami Məmməd oğlu
Şıxlinski Ənvər Mamay oğlu
Şirinov Nəriman Mikayıl oğlu
Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu
Tahirov Nəriman Cəfəroviç
Vəliyev Zöhrab Əhməd oğlu
Vəliyev Teymur Süleyman oğlu
Verdiyeva Zemfira Nadir qızı
Yolçiyev Yaqub Yamin oğlu
Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlu
Zərgərov Əbdülqafur Əminulla oğlu
Zamanov Abbas Fəttah oğlu
Zülfüqarov Zülfüqar Hüseynqulu oğlu