Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Danzik kəndi
Təvəllüdü 16.10.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


57.15.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

XX əs­rin əvvəlləri Azərbaycan romantik lirikası

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001
Azərbaycan ədəbiyyatı
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2003
Ədəbiyyatşünaslıq
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 109  kitab  olmaqla 800 elmi əsər (8 monoqrafiya, 2 dərslik, 6 dərs vəsaiti, 6 tanıtma kitabı, 7 albom- monoqrafiya, 8 broşura kitabı, 35 tərtib kitabı, 147 kitabın elmi redaktoru, 53 kitabın rəyçisi, 7 layihənin rəhbəri)
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 152
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 237
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


33

16

Əsas elmi nailiyyətləri XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının mərhələ və problemlərinin, C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, M.Şaxtaxtinski irsinin araşdırılması, romantik poeziyanın nəzəri problemlərinin tədqiq edilməsi. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Romantik lirikanın imkanları. Bakı, “Yazıçı”, 1984

2. Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin təşkili yolları. Naxçıvan, 1985, 35 s.

3. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı, Təhsil Nazirliyi Tədris- metodiki kabinetinin nəşri, 1985

4. Ədəbi yüksəliş. Bakı: Bilik Cəmiyyəti, 1985.

5. Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri. Bakı: Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşri, 1986.

6. Cəlil Məmmədquluzadə (albom-monoqrafiya). Bakı, “İşıq”, 1987

7. Cəlil Məmmədquluzadə və ədəbi mühiti (metodik vəsait). Bakı, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun nəşri, 1990.

8. XX əsr Azərbaycan yazıçıları. Bakı, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun nəşriyyatı, 1992; Türkiyə: Ərzurum Universitetinin nəşri, 1992, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2004

9. Məmməd Araz (tərcümeyi- hal) Bakı, “Sabah”, 1993

10. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı, “Azərnəşr”, 1997

11. Xalq şairi Məmməd Araz. Bakı, “Elm”, 1999

12. Djalil Mamedkuluzade (Molla Nasreddin). Moskva, “Nauka”, 1999

13. Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı, “Elm”, 1999

14. Şəhriyar dünyası (I nəşr). İran, Zufa yayınları, 2000

15. Şəhriyar dünyası (II nəşr). İran, Zufa yayınları, 2002

16. Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan, «Qeyrət», 2002

17. Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərilə. Pakistan, İslamabad, 2004

18. Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan (İ.Hacıyevlə). Bakı, «Nurlan», 2006

19. Ədəbiyyat və mətbuat cəbhəsində. Bakı, «Nurlan», 2006

20. Ədəbi- tarixi yaddaş və müasirlik. Bakı, “Elm”, 2005

21. Азербайджанская литература начала XX века. Moskva. “Triada”, 2008

22. Ədəbiyyat (XI sinif üçün dərslik) Bakı, “Çaşıoğlu”, 2008

23. Yeni dövr Azərbayсan yazıçısı. Сəlil Məmmədquluzadə. Misir, Qahirə, 2008

24. Сəlil Məmmədquluzadə. Tanıtma kitabı (Azərbayсan, ingilis, rus və fransız dillərində). Naxçıvan, «Əсəmi», 2009

25. Cəlil Məmmədquluzadə: Mühiti və müasirləri (təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri) Naxçıvan, Əcəmi, 2010

26. Djalil Mamedkuluzade. Sevastopol, “Delta”, 2010

27. Məhəmmədağa Şahtaxtlı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011

28. Əsərləri: 10 cilddə. I cild. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011

29. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

30. Азербайджанская литература начала ХХ столетия. Киев, 2013

31. Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr. Naxçıvan , “Əcəmi”, 2013

32. Bütün yönləri ilə yaradıcı. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2014

33. Naxçıvan tarixi, 3 cilddə, II cild, Bakı, 2014 (həmmüəllif)

34. Akademik Səməd Vurğun Vəkilov. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2015

35. Naxçıvan tarixi, 3 cilddə, III cild, Bakı, 2015 (həmmüəllif)

36. Yollar şeirdən başlamışdı. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Atatürk Kültür, Dil və Tarix Qurumunun müxbir üzvü (1999),

“Ankara Universitetinin fəxri dostu” (1999),

Türkiyədə çıxan "Qardaş ədəbiyyatlar" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (1999),

Nyu- York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (2001),

Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının İdarə heyətinin üzvü (2001),

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının Həqiqi üzvü (2006),

Moskvada nəşr edilən “Beynəlxalq elmi jurnal”ın redaksiya heyətinin üzvü (2008),

Amerika Bioqrafiya İnstitutunun akademiki (2011)
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetində professor 
Digər fəaliyyəti AR Milli Məclisinin deputatı, YAP Siyasi  Şurasının üzvü, YAP Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini 
Təltif və mükafatları

Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı (1999)

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi fəxri adı (1999)

«Ankara Universitetinin fəxri dostu» (1999)

Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən «İlin adamı»  (2001)

Türkiyə Cümhuriyyəti Dil Qurumunun «Üstün hizmət Baratı» (2004)

«Şöhrət» ordeni (2007)

«Şərəf» ordeni (2009)

Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının «İnformasiya aləminin elitası» diplomu və «Elmi istiqamətin rəhbəri» medalı (2009)

Türkiyə Cümhuriyyəti Avrasiya Kültür  və Sənət Qurumunun rəmzi mükafatı (2009)

Türkiyə Cümhuriyyəti Hüseyn Qazi Kültür və Sənət Vəqfinin mükafatı (2009)

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Fəxri fərmanı (2009)

Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin Fəxri fərmanı (2009)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanı (2009)

Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının “XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının (Mirzə Cəlil) və Azərbaycanda müasir elmi-bədii fikrin inkişafı elmi istiqamətinin rəhbəri” mükafatı (2009)

“The Name in Science Award” (“Elmdə ad”) mükafatına layiq görülmüşdür (2013) 

1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni (2019)
İş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti,

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru

Xidməti tel. (+994 12) 5103425;

(+994 12) 4929707
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5102092 
Elektron poçtu isa.habibbeyli@science.az;

direclit@science.az