Azərbaycan dilçilik elminin tarixində akademik Məmmədağa Şirəliyevin böyük xidmətləri olub