Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  Institutes and organizations  >>  Department of "The history of Garabagh"

Department of "The history of Garabagh"
Phone (+994 12) 5393615
Fax  
E-mail guntekin.cemil@gmail.com
Chief  Najafli Guntakin Jamil gizi
Total number of employees 10 
Basic activity directions   History of Garabagh 
Main scientific achievements 

Monographs:

 1. Hajiyev Q. Bərdə şəhərinin tarixi (b.e.ə. III əsr – b.e. XVIII əsri). Elmi red. İqrar Əliyev. Bakı, 2000, 320 s.
 2. Hajiyev Q. Bərdə şəhəri: Coğrafi, siyasi və mədəni tarixi. Elmi red. Y.M.Mahmudov. Bakı, 2008. 250 s
 3. Hajiyev Q. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti (Azərbaycan, ingilis, fransız dillərində). Elmi red. Y.M.Mahmudov. Bakı. 2010. 152 s.
 4. Hajiyev Q.  Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa erməni iddialarına qarşı mübarizəsi Elmi red. akademik İ.Hacıyev. Bakı, 2014. 266 s.

Books:

 1. Y.M.Mahmudov K.K.Şükürov, K.Səlimov, F.Həsənoğlu.Qarabağ: suallar və faktlar. Elmi red. A.Əhmədov Kitab Bakı,  2005.146 s. (s.53-80)
 2. Vladimir Kazimirovun “Qarabağa sülh” arzusu və əsl niyyəti. Elmi red. C.Ə.Bəhramov. Bakı.2011. 131 s.
 3. Qarabağlı hərbiçilər (Çar və AXC ordusunun zabitləri) Elmi red. K.K.Şükürov Bakı.  2011.330 s.
 4. Этап сезона Горисского театра абсурда С.Саркисяна. Научный ред. академик Исмаил Гаджиев Bakı, 2013. 128 s.
 5. Ə.Çingizoğlu Qarabağ tarixi. Elmi red. Y.M.Mahmudov. Tədris proqramı Bakı,2011. 58 s. Иреванский «академический»
 6. Qarabağ tarixi. dərs vəsaiti. Elmi red. Y.M.Mahmudov. Bakı,  2014,260 s.
 7. Qarabağ tarixi. Elmi redaktoru C.Mustafayev (Ümumtəhsil məktəblərin 8-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti) Bakı, 201496 s.
 8. Ə.Əbdüləzimov История Карабах . (Учебное пособие) – Bakı, 2015.