Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  Institutes and organizations  >>  Department of "General history"

Department of "General history"
Phone (+994 12) 5393615
Fax  
E-mail tofig2014@rambler.ru,

tofig.mustafazade@mail.ru 

Chief  Mustafazadeh Tofig Teyyub oglu

Doctor of Historical Sciences, professor

Total number of employees
Basic activity directions   History of the States of America and Europe, the policy of the United States of America and Europe toward Azerbaijan  
Main scientific achievements  1) “XVIII əsrin I yarısı Azərbaycan tarixinə dair rusdilli qaynaqlar” sənədlər toplusu. I cild (1701-1725-ci illər) tərtibi, transliterasiya, şərhlərin müəllifi t.ü.e.d., prof. T.T.Mustafazadə. Bakı: Elm, 2016. 816 s.

2) Tofiq Mustafazadə. Avropa diplomatiyasэnda “erməni məsələsi” və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı (rusdilli sənədlər əsasında). Bakı: “Turxan” NPB, 2015.357 s.

3) Tofiq Mustafazadə “Erməni məsələsi”ndən erməni terrorizminə. Bakı: “Turxan” NPB,2016. 140 s.