Abbasova Mətanət Maşallah qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu   
Təvəllüdü 08.09.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol( 1900-1920)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol (1900-1920) (monoqrafiya)

Mövsüm mərasim nəğmələrində obrazlar: Qodu, Xıdır Nəbi, Kosa

Xalq məişətində ovçuluq və ovçuluqla bağlı nəğmələrin formalaşma xüsusiyyətləri

Стилистические особенности народной лирики. (Ученые записки Таврического Национального Университета имени Вернадского, №3, 2014)

Особенности возникновения заклинаний и формирования заклинающих песен (Вестник Казахского Университета имени Аль-Фарави. №2, 2014)

Lirik mətnlərdə “saç”ın mifopoetik simvol kimi struktur-semantik xüsusiyyətləri

Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında real və mifoloji məkan problemi.

Cимволика чисел в поэтической системе народной поэзии (на основе поэтизации чисел 3 и 7), (Материалы из Всероссийской научно-практической конференции с международным участиям. Традиционная культура народов Поволжья. Казань, 2016)

Структурно-семантические особенности песен о «ветре» в народной поэзии. Вестник Казахского Национального Педагогического Университета имени Абая. Серия Филология. №4, 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1996-2014

Naxçıvan Universiteti

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti

Azərbaycan Dillər Universiteti

Azərbaycan Universiteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 55) 6409410 
Ev tel. (+994 12) 4652955 
Faks (+994 12) 4929314 
Elektron poçtu abbasova_metanet@rambler.ru