Qaybalıyeva Səkinə Allahverdi qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri   Image result for Qaybalıyeva Səkinə Allahverdi qızı
Təvəllüdü 08.03.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi, ərəb bölməsi  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.01.01; 10.01.02

Azərbaycan ədəbiyyatı; Türk xalqları ədəbiyyatı

Müasir İraq-türkman ədəbiyyatı və Əbdüllətif Bəndəroğlunun elmi-ədəbi fəaliyyəti
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40 tərtibat, transliterasiya işləri, redaktə

 

8 elmi məqalə 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İraq–türkman ədəbiyyatının ilk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı kontekstində araşdırılması
Elmi əsərlərinin adları 1. Əbdüllətif Bəndəroğlu və Azərbaycan ədəbiyyatı. “Elm və həyat” jurnalı, Bakı, 2000, №3-4.

2. İraqda çağdaş Türkman ədəbi mühiti. Filoloji araşdırmalar, Bakı, Şirvannəşr, 2001, XIII kitab.

3. İraq-Türkman folklorunun toplanması və nəşri. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, Səda nəşriyyatı, 2004, sayı 4 (13).

4. Bəndəroğlu poeziyasında Azərbaycan mövzusu. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurn., Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2010, sayı 4 (75).

5. Patriotic ideas in the poetry of Mir Gul Khan Naseer. Mir Gul Khan Naseer Centenary Celebrations İnternational Seminars. 5-6 december 2014, Qvetta, Pakistan.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Ərəb dili və ədəbiyyatının tədrisi
Digər fəaliyyəti  Tərcüməçilik 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4981621
Mobil tel. (+994 50) 4026374 
Ev tel. (+994 12) 4334589 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu sakina051@rambler.ru