Ələkbərli Əziz Yusif oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Vedi rayonu, Qaralar kəndi
Təvəllüdü 05.10.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.02

SSRİ xalqları ədəbiyyatı

Müasir Azərbaycan dramaturgiyasında bədii şərtilik

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38 kitab, 100-ə yaxın məqalə

 

1 kitab, 6 məqalə

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Folklorda tarixilik probleminin Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) ərazisinin Azərbaycanın əzəli və tarixi torpaqları olmasına yönləndirilməsi
Elmi əsərlərinin adları 1. Qədim Türk-Oğuz yurdu "Ermənistan". Bakı, Sabah. 1994.

2. Abbasqulu bəy Şadlinski. Bakı, Sabah. 1996. 320 səh.

3. Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (rus dilində), Bakı, Nurlan. 2007.

4. Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (ingilis dilində), Bakı, Nurlan. 2007.

5. Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (fransız dilində), Bakı, Nurlan. 2007.

6. Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (alman dilində), Bakı, Nurlan. 2007.

7. Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı: Sənədlərin dili ilə, B.: Nurlan, 2008.- 560 s.

8. Qax: folklor-etnoqrafik etüdlər. Bakı, Nurlan. 2008.

9. Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti 1-ci cild, Bakı, Nurlan. 2009.

10. Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, Bakı, Nurlan, 2009.

11. Qürbət folkloru, Bakı, Nurlan, 2009.

12. Kadim Türk-Oğuz Yurdu "Ermenistan", İstanbul, 2009.

13. Türk mənşəli erməni soyadları, Bakı, Nurlan. 2011.

14. Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XX kitab, Loru-Pəmbək folkloru, Bakı, Nurlan, 2011.

15. Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XXI kitab, Qazax folkloru, Bakı, Nurlan, 2012.

16. Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XXIII kitab, Naxçıvan folkloru, Bakı, Nurlan, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il  
Digər fəaliyyəti  1993-1994 “Ana Vətən” qəzetinin baş redaktoru

1993-1996 Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini

1996-1997 “Xalq qəzeti”nin şöbə müdiri

1997-1998 “Ağrıdağ” qəzetinin baş redaktoru

1997-hal-hazıra qədər “Ağrıdağ” nəşriyyatının təsisçisi və direktoru

2014-hal-hazıra qədər Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri

Təltif və mükafatları  “Qızıl qələm”,

“Həsən bəy Zərdabi” və digər media mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4929314 
Mobil tel. (+994 50) 3373783
Ev tel. (+994 12) 4272800 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu eziz_elekberli@rambler.ru