Rüstəmli Asif Heydər oğlu

 

Veb-sayt www.AsifRustemli.com   
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu, Qiyaməddinli kəndi
Təvəllüdü 16.02.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5716.01

Azərbaycan ədəbiyyat

Mollanəsrəddinçi şair Bayraməli Abbaszadənin həyat və yaradıcılığı

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyat 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tarixi-metodoloji problemləri. Cəfər Cabbarlı və ədəbi-mədəni mühit 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200


12


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2


Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda ədəbi-tarixi  proses  (mərhələləri, klassikləri, abidələri)

Elmi əsərlərinin adları

 1. «Çırpınırdı Qara dəniz», Bakı, «Sabah», 1992, 5 ç.v.
 2. «Tufanlardan keçən ömür», Bakı, «Sabah», 1995, 8.5 ç.v.
 3. «Susmaz duyğuların səltənətində», Bakı, «Elm», 2002, 11 ç.v.
 4. «Ədəbi istiqlalımız», Bakı, «Elm», 2004, 24 ç.v.
 5. «Cəfər Cabbarlı: həyatı və mühiti», Bakı, «Elm», 2009, 27.5 ç.v.
 6. «Mütərcim Cəfər Cabbarlı», Bakı, «Ozan», 2011, 8.5 ç.v.
 7. «Cefer Cabbarlı (Hayatı, Sanatı ve Mücadilesi)», Türkiyə, Elazığ, «Manas» neşr., 2011, 18.5 ç.v.
 8. "Bayraməli Abbaszadə: mühiti və mücadiləsi", Bakı, «Ozan», 2014, 224 səh.
 9. "Müdriklik mücəssəməsi", Bakı, «Elm və təhsil», 2014, 496 səh.

Tərcümələri:

 1. Elazığ çələngi (42 elazığlı şairin şeirlər toplusu). Bakı, “Ozan”, 2010, 120 s. Kitaba A. Rüstəmli “Qardaşlığın təməli, dostluğun məhvəri” adlı ön söz yazmışdır.
 2. Əhməd Kabaklı “Harput əfsanələri”. Bakı, “Ozan”, 2012, 96 s. Kitaba A. Rüstəmli “Yazarların xocası və ucası” adlı ön söz yazmışdır.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “Redaktənin əsasları” fənnini tədris edir. 
Digər fəaliyyəti 

1. Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvü (2013),

2. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (1996),

3.AYB tərkibində Cəfər Cabbarlı komissiyasının sədri (2015),

4.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü (2003),

5.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri (2010) 
Təltif və mükafatları
 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdçüsü (2014)
 2. Ankaradakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin mükafatı (1994)
 3. C.Cabbarlı mükafatı komissiyasının «Xüsusi diplom»u (2001)
 4. «Cəfər Cabbarlı mükafatı» (2010)
 5. AYB Ədəbiyyatı Təbliğ bürosunun «Qılınc və qələm» beynəlxalq ədəbi mükafatı (2004)
 6. Varşava Universitetinin «Sertifikat»ı (2007)
 7. Elazığ (Türkiyə) valisinin xüsusi mükafatı (2010)
 8. İstanbulda fəaliyyət göstərən Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin "Türk Ədəbiyyatına Xidmət Baratı" (2013)
 9. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin "Fəxri fərman"ı (yanvar 2014).
 10. Türk Dünyasi Araştirmalari Uluslararasi İlimler Akademisinin «TÜRK EDEBİYATINA HİZMET» Uluslararasi Ödülü. (fevral 2014).
 11. L.N.Qumilyev adına Avroaziya Milli Universitetinin Sertifikatı(Astana, oktyabr 2014).
 12. Azərbaycan – Türkiyə Dostluq Dərnəkləri Federasionunu mükafatı (sentyabr 2014).
 13. Ağa Musa Nağıyev adına Mənəvi Dəyərlərin Qorunması İctimai Birliyinin "Ağa Musa Zirvəsi" mükafatı (iyun 2015).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı ş. H.Cavid prosp. 117 
Vəzifəsi Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5384965 
Mobil tel. (+994 50) 3198003 
Ev tel. (+994 12) 5702690 
Faks  
Elektron poçtu asif_rustemli@yahoo.com