Seyidəliyev Nəriman Fərman oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Cəbrayıl rayonu   
Təvəllüdü 06.03.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5706.01

Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dilində üslubi sinonimlər

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5706.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilinin frazeologiyası, leksikologiya, leksikoqrafiya, terminologiya, onomastika 

Elmi əsərlərinin adları

1. Dini terminlər lüğəti.  Bakı, Bilik,1996.- 96 səh.

2. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” (3 cildlik iştirakçı).  Bakı, Çıraq.1997-2000

3. Romantik həyat, romantik düşüncələr.  Bakı, Bilik, 2000.-172 səh.

4. Alman atalar sözləri, onların azərbaycanca və rusca qarşılıqları (həmmüəllif). Bakı, Maarif, 2001.- 180 səh.  

5. Azərbaycan dilinin  sinonmlər lüğəti(müxtəsər)

 (həmmüəllif)    Bakı, Maarif,  2003,-328 səh.

6. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (kol­lektiv). Bakı, Lider Nəşriyyatı, 2004.- 728 səh.

7.İxtisarlar lüğəti (həmmüəllif).Bakı, Çınar-Cap, 2005. -204 səh.

8. Frazeologiya lüğəti, Bakı, Çıraq, 2004.-272 səh.

9. İzahlı onomastik terminlər lüğəti (həmmüəllif). Bakı, Nurlan,2005.- 120 səh.

10. Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası. Bakı, Araz,  2006.-  326 səh.

11. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti  (Prezident İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə)  Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007.-  424 səh.

12. Стилистические синонимы в современном азербайджанском языке. Баку, MBM, 2010.-124 səh.

13. Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti (kollektiv). Bakı, Elm, 2011.-672 səh.

14. Müasir Azərbaycan dilində üslubi sinonimlər. Bakı, Elm və Təhsil, 2012. -120 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

38 il

Digər fəaliyyəti  AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan dilçilik elminin inkişafında məhsuldar elmi fəaliyyəti nəzərə alınaraq və anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar AMEA-nın Fəxri Fərmanı (9 iyul 2010-cu il, № 15/1)

2. Qızıl Qələm mükafatı. 25 mart 2012-ci il

3. 2012-ci ilin dilçi alimi Fəxri diplomu

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5393314 
Ev tel. (+994 12) 4103492 
Faks  
Elektron poçtu