Təcrübə istehsalat şöbəsi

Tel. (+994 12) 4975964 
Faks  
Elektron poçtu

sdeo@azdata.net 

Struktur bölmənin rəhbəri Səməndərzadə Mirmətin Miryəhya oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Layihə texniki sənədlərə əsasən təcrübi qurğuların qurulması, məhsulun alınması 
Əsas elmi nəticələri Texnoloji qurğuların montajı və istismarı