Konstruksiya materiallarının texnologiyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 4975964
Faks  
Elektron poçtu

sdeo@azdata.net 

Struktur bölmənin rəhbəri Babanlı Mustafa Baba oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Verilmiş xassələrə malik materialların alınma texnologiyasının işlənməsi 
Əsas elmi nəticələri Forma yaddaş effektə malik materialların alınma texnologiyasının işlənməsi