Ədəbiyyatın elmi komplektləşdirilməsi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5104751  
Faks (+994 12) 5103516 
Elektron poçtu saidarzayeva@rambler.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Səidə Rza qızı Rzayeva 
İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  АМЕА  elmi-tədqiqat müəssisələrində aparılan elmi tədqiqatların istiqamətlərinə uyğun olaraq Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondlarının Azərbaycan, slavyan və türk xalqlarının dillərində çap və elektron elmi nəşrlərlə və azərbaycanşünaslığa dair ədəbiyyatla komplektləşdirilməsi. MDB ölkələri ilə ədəbiyyat mübadiləsinin  təşkili və aparılması. Xarici dövlətlərə ədəbiyyatın göndərilməsinin təşkili. 
Əsas elmi nəticələri Alim və mütəxəssislərin informasiya tələbatlarına  uyğun Azərbaycan və rus dillərində  tarixi,  elmi əhəmiyyətli, nadir və qiymətli nəşrlərlə ədəbiyyat fondlarının zənginləşdirilməsi.