Azərbaycanşünaslıq şöbəsi

Tel. (+994 12) 5372395  
Faks (+994 12) 5103516 
Elektron poçtu abdullaevanarmina@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Abdullayeva Nərminə Dəmir qızı

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanşünaslıq üzrə sənədlərin  toplanması, elmi işlənməsi; ənənəvi və elektron informasiya-axtarış aparatının təşkili və aparılması, ölkəşünaslıq fondunun formalaşdırılması; “Azərbaycanşünaslıq” elektron informasiya mərkəzinin  yaradılması; biblioqrafik göstəricilərin hazırlanması; biblioqrafik-informasiya xidmətinin təşkili. 
Əsas elmi nəticələri “Azərbaycanşünaslıq” elektron informasiya mərkəzinin  yaradılması və inkişafı.