Heydər Əliyev irsinin təbliği şöbəsi

Tel.  
Faks (+994 12) 5103516  
Elektron poçtu renata22.5@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Əliyeva Gülşən Teymur qızı 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan dövlətçiliyinə dair ədəbiyyatın komplektləşdirilməsi, mühafizəsi və istifadəsinin təşkili; elektron kataloqun  və elektron kitabxananın yaradılması; məlumat  bazalarının yaradılması; biblioqrafik göstəricilərin hazırlanması; Heydər Əliyev irsinin tədqiqinin təbliği; elmi-kütləvi tədbirlərin  təşkili və keçirilməsi. 
Əsas elmi nəticələri

“Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi” məlu­mat  bazasının  yaradılması;

“Heydər Əliyev  və  Azərbaycan elmi”  biblioqrafik göstəricisinin, “Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz  əbədidir” çoxcildliyin  elmi-biblioqrafik  göstəricisinin (2  cilddə) nəşri;

“Heydər Əliyev irsinin tədqiqinin təbliği” mövzusunda konfrans-sərgilərin Azərbaycanın bir sıra dövlət strukturlarında keçirilməsi.