Kitabşünaslıq şöbəsi

Tel.  
Faks (+994 12) 5103516  
Elektron poçtu xalafova_272@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Xələfova Gülarə Əşrəf qızı 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Xüsusi əhəmiyyətli çap sənədlərin, nadir və qiymətli nəşrlərin komplektləşdirilməsi, mühafizəsinin və istifadəsinin təşkili; ənənəvi və elektron informasiya-axtarış aparatının təşkili; elektron məlumat bazalarının yaradılması. Kitabşünaslığın ümumi problemlərinin, nadir və qiymətli nəşrlərin tədqiqi, mövzu biblioqrafik göstəricilərin, qədim çaplı nəşrlərin və kitab kolleksiyalarının çap kataloqlarının hazırlanması. 
Əsas elmi nəticələri

“Azərbaycan kitab abidələri”  məlumat bazasının  yaradılması;

“Qafqazşünaslıq: XIX-XX əsrlər” biblioqrafik  göstəricisinin nəşri.

“Y.A.Paxomovun  Mərkəzi  Elmi Kitabxanasında saxlanılan şəxsi kolleksiyasının çap kataloqu”nun  nəşri;