Təlimlərin təşkili bölməsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yeniliklərin tətbiqi nəticəsində kadrların uyğunlaşması üçün təlimlərin keçirilməsi və ya kənar təlimçilərin cəlb edilməsi 
Əsas elmi nəticələri