Təcrübə istehsalat şöbəsi

Tel. (+994 12) 4244047 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Aləm Gülməmməd oğlu Əliyev 
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Qeyri-satndart avadanlıqların hazırlanması təcrübə sənaye miqyasında layihələrin qurulması məhsulun təcrübə partıyalarının alınması avadanlıqların sınaqdan çıxarılması  
Əsas elmi nəticələri Planda nəzərdə tutulmuş işlərin icrası