Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Elmi şurasının ilk iclası keçirilib