Geologiya və Geofizika İnstitutunun II kurs magistrantları ilə görüş keçirilib