ANA SƏHİFƏ >> AMEA İNSTİTUT VƏ TƏŞKİLATLARININ SAYTLARI

AMEA İNSTİTUT VƏ TƏŞKİLATLARININ SAYTLARI

 

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi

Fizika İnstitutu

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

Radiasiya Problemləri İnstitutu

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

 

Kimya Elmləri Bölməsi

Akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Akad.Ə.Quluyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Polimer Materialları İnstitutu

 

Yer Haqqında Elmlər Bölməsi

Geologiya və Geofizika İnstitutu

Akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi

Botanika İnstitutu

Zoologiya İnstitutu

Mikrobiologiya İnstitutu

Dendrologiya İnstitutu

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

Humanitar Elmlər Bölməsi

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Folklor İnstitutu

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

 

İctimai Elmlər Bölməsi

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Fəlsəfə İnstitutu

İqtisadiyyat İnstitutu

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

 

AMEA-nın nəzdindəki təşkilatlar

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

Azad Həmkarlar İttifaqı

Mərkəzi Elmi Kitabxana

 

AMEA-nın Regional Bölmələri

Naxçıvan Bölməsi

 

AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri

Şəki Regional Elmi Mərkəzi