AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında mühüm məsələlər müzakirə olunub