Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  Institutes and organizations  >>  Theory of cognition department

Theory of cognition department
Phone (+994 12) 5392873 
Fax  
E-mail fuzulig@inbox.ru
Chief 

Fuzuli Mahammad oglu Gurbanov

 

Total number of employees 16 
Basic activity directions   New cognitive paradigms  epistemological aproaches among branches of Science
Main scientific achievements  1. “Проблемы теории познания и философии науки”. Баку «Adiloglu» Publishing House, 2013

2. “İdrak nəzəriyyəsi və elmin fəlsəfi problemləri” Baku, «Adiloğlu», 2004

3. “Fənlərarası metodologiyanın formalaşması: problemlər və perspektivlər ” Baku, «Təknur» Publishing House, 2012.

4. “Yeni idraki paraliqmalar və fənlərarası yanaşma” Baku, «Təknur» Publishing House, 2014.