Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İdrak nəzəriyyəsi şöbəsi

İdrak nəzəriyyəsi şöbəsi
Tel. (+994 12) 5392873
Faks  
Elektron poçtu fuzulig@inbox.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

Füzuli Məhəmməd oğlu Qurbanov

Fəlsəfə elmləri doktoru
İşçilərin ümumi sayı 14
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. Yeni idrakı paradiqmalar: fənlərarası epistemoloji yanaşmalar.

2. Elmin, fəlsəfənin aktual problemləri

3. Müasir elmi yanaşmaların fəlsəfi kontekstdə cəmiyyətin öyrəniməsinə tətbiqi.

Əsas elmi nəticələri 1. “Проблемы теории познания и философии науки”. Баку «Адилоглы», 2013

2. “İdrak nəzəriyyəsi və elmin fəlsəfi problemləri” Bakı, «Adiloğlu», 2004

3. “Fənlərarası metodologiyanın formalaşması: problemlər və perspektivlər ” Bakı, «Təknur», 2012.

4. “Yeni idraki paraliqmalar və fənlərarası yanaşma” Bakı, «Təknur», 2014.